Jubileo SR
Stallion

Favorito XCIV
Stallion

Puntiagudo CEN
Stallion

Odin XXXIV
Stallion